Povodňová situace v Maďarsku

Změny, aktualizace o povodňové situace v Maďarsku píšeme červeným písmem.
Tento článek uzavírá celé průběžné povodňové zpravodajství z Maďarska:
uveřejněno dne 13.6.2013 V 16.40 hod.
Závěrečný příspěvek k povodním století v Maďarsku
Když jsme otevřeli tuto rubriku dne 5.6. oznamovali jsme toto: "lze konstatovat, že je v Maďarsku situace pod kontrolou." Čas ukázal, že královna Budapešti, Dunaj ocenil  nadlidské úsilí a námahu všech, kteří se potýkali s vodním živlem podél celého koryta a bojovali se zaťatými zuby na hrázích a u protipovodňových zábran, a zůstal ve svém korytě a nenapáchal škody, které by mohl. Vždyť hladina Dunaje všude překonala veškeré rekordy.
Přálo nám i štěstí a počasí. Sice se počasí pokoušelo vylekat obyvatelstvo, když se nad Maďarskem minulý týden přehnaly vydatné bouřky. Dnes je však již 29 stupňů a podle meteorologů jsme se konečně dočkali léta.
Pohotovostní stav sice ještě nadále platí, místy promáčené hráze se ostře sledují. Ale to je už jenom hračka oproti událostem minulého týdne.

Fakta:

  • v důsledku povodní nedošlo naštěstí k žádnému úmrtí,
  • vznikly škody, na jejich odstranění jsou zajištěny finance,
  • kde to je nutné a již možné započaly úklidové a dezinfekční práce,
  • několik desítek rodin, které byly preventivně evakuovány, se již mohly vrátit do svých domovů,
  • menší dopravní omezení všude skončila,
  • opozice se držela principu, podle kterého nekritizovala vládu v době povodní,
  • odborníci zodpovědně vyhodnotili události minulého týdne a s velkou vážností vzali situaci jako poslední varování Dunaje; následně bylo rozhodnuto o vybudování speciálních hrází na nejvíce ohrožených úsecích Dunaje - finance na jejich výstavbu byly okamžitě zajištěny,
  • minulé dny jsou ukázkou soudržnosti národa.
Teď nám nezbývá nic jiného než popřát jižním sousedům hodně štěstí, protože nesmíme zapomenout, že velká voda se řítí do Černého moře a má před sebou ještě mnoho vesnic a měst, kde by mohla napáchat značné škody.Držíme palce, a pokud si budou naši sousedé přát, jsme připraveni jim pomoci.

 

Vážení návštěvníci,
v článku uvádíme informace o těch místech, kde je povodňová pohotovost. Pokud se nepíše o ostatních řekách, znamená to, že tam NENÍ pohotovost, čili povodně nehrozí. Konkrétně tedy není pohotovostní stav na následujících řekách: Dráva, Kapos, Marcal, Mura, Rába, Rábca, Sió, Zala a na žádné řece na Velké maďarské nížině.


20 Malý hraniční přechod Vámosszabadi-Medveďov od 18 hodin 11.6. (úterý) mezi Slovenskem a Maďarskem bude opět v provozu. Hraniční přechod byl uzavřen ve středu 5.6.


19 10.6., 17.30 hod.: k Maďarsku se blíží od jihu vichřice, bouřky a silný vítr. Podle meteorologů budou zasaženy oblasti, kde hrozila povodeň. Všichni civilisti a dobrovolníci byli posláni domů v zájmu jejich vlastního bezpečí. Očekává se minimálně 30-40 mm srážek, což nepomůže hrázím, ale ani hladině vody v Dunaji. Pohotovost tedy trvá dál, na hrázích pracují odborníci, i když Budapešť má už nejtěžší minuty za sebou.
Slibně klesá hladina u Komárna, u Ostřihomi ale jen pomalu v Budapešti (od rána jenom 5-6 cm). Na jih od Budapešti však zákonitě hladina prudce stoupá (9-12 cm).


18 10.6. v 9 hodin se zdá, podle veškerých dostupných informací, že hráze na horním toku Dunaje (Nagybajcs, Komárom, Esztergom-Ostřihom-Nagymaros a Budapešť) odolaly dosud nevídanému náporu vody. Heroická lidská práce, bezmezná a oddaná lidská síla přináší své ovoce: města na horním toku Dunaje jsou zachráněna.
Úroveň vody klesá, i když v Budapešti je zatím pokles vody mírný. Průsaky vody jsou sice na některých místech zaznamenány, ale zkrotit tyto jevy jsou již dětskou hrou oproti tomu, co se dělo na hrázích poslední tři dny a noci.
Královna na Dunaji tak odolala a mohutný Dunaj odměnil i obyvatelstvo podunajských měst přesto, že nám dal lekci a ukázal svou sílu a moc.
Ještě nás teď  čeká ochránit města podél jižního toku Dunaje (Dunaújváros, Dunaföldvár, Paks, Baja a Mohács).
Stav hydrografu a tendenci můžete sledovat v záznamu č. 14.


17 9.6. U vesnice Almásfüzítő se zpevňuje hráz, ale dvěma ženám vůbec nevadilo, že každý pytel má své určené místo. Chtěly prázdné pytle odcizit, protože by se jim hodily v domácnosti. Byly přichyceny při činu. Budou mít nyní čas celé 4 a půl měsíce přemýšlet o tom, co by v pytlích skladovaly, kdyby nebyly přistiženy... Verdikt byl vysloven krátce po činu a nelze se proti němu odvolat.
Další zpráva:
Dodnes bylo ze 6 oblastí a 28 míst celkem evakuováno 1200 osob a uzavřeno 44 silnic, které však nepatřily k příliš důležitým komunikacím.

Nejtěžší to budeme mít v Budapešti asi tak kolem 18. hodiny, kdy se očekává kulminace Dunaje. Dnes v 11 hodin ukazoval hydrograf hodnotu 886 cm a kulminace se předpovídá u 885±20 cm. Nejvyšší stav 860 cm byl na Dunaji naměřen v roce 2006.


16 8.6. od 14 hodin je uzavřená silnice č. 11 (územní jednotka Dunajský meandr), vedoucí z města Szentendre do města Esztergom (Ostřihom). K uzavírce došlo kvůli efektivnosti záchranářských prací. Jako náhradní silnice je k dispozici silnice č. 10 po trase Szentendre-Pilisvorosvar-Ostřihom, která je dokonce kratší.
Dále byl uzavřen most Mária-Valéria mezi Ostřihomí a slovenským Štúrovem. 
Další zpráva je, že v Budapešti bylo evakuováno naštěstí pouze 150 osob. Další evakuace v Budapešti pravděpodobně nebude nutná. Přesto mají odborné složky vše připraveno i pro náhlou evakuaci: je přichystáno 50 autobusů, zařízené haly na Výstavišti pro 20 tisíc osob. Podle prohlášení zodpovědných osob však hráze postavené až do výšky 9 metrů vydrží obrovský nápor a odolají vodnímu běsnění královny Budapešti. V čase aktualizace tohoto článku hladina Dunaje přesáhla výšku z roku 2006 860 cm. Teď hladina vody je 861 cm.

15 (8.6., 15:10 hod.) Šíří se poplašné zprávy o úmyslném protržení hráze na Dunaji v oblasti Győr-Moson-Sopron, prý v zájmu záchrany velkoměsta Győr. Kategoricky lze říci, že to není pravda. Pravdou je, že situace je komplikovaná. Zatím naštěstí nedochází k hromadné evakuaci, jak zjednodušeně tvrdí některá domácí a zahraniční média. 

Byla evakuována vesnička Győrújfalu a to čistě z preventivních důvodů. Na hrázích se nadále a intenzivně pracuje. Věříme, podle veškerých výpočtů a kalkulací, že pokud nenastane mimořádná událost a Maďarsko bude mít i špetku štěstí, veletok Dunaj se udrží ve svém korytě.

14 Tabulka stavu vody na Dunaji – upředňostňujeme čísla a fakta!

Aktuální stav ke 13.6.2013 ¦ 13:00 hod.
Zdroj: Ministerstvo vnitra, divize vodohospodářství
Vysvětlivky:  = klesá   ↑ = zvyšuje se 

Hydrografy Aktuální stav
(cm)
Očekávaná
a faktická
kulminace
(cm)
Očekávaný
datum
kulminace
Dosavadní
nějvyšší stav
a rok
Nagybajcs ↓ 561 910±10
Fakt: 907 cm
8.6.2013 875 cm,
2002
Komárom
(Komárno)
↓ 580 840±10
Fakt: 845 cm
8.-9.6.2013 802 cm,
2002
Esztergom
(Ostřihom)
 ↓ 598 805±10
Fakt: 813 cm
9.6.2013 771 cm,
2002
Nagymaros  ↓ 559 740±10
Fakt: 751 cm
9.6.2013 714 cm,
2006
Budapest  ↓ 730 885±20
Fakt: 891 cm
9.6.2013 860 cm,
2006
Dunaújváros  ↓ 663 750±20
Fakt: 755 cm
10.6.2013 742 cm,
1965
Dunaföldvár ↓ 648 710±20
Fakt: 721 cm
10.6.2013 703 cm,
1965
Baja  981 970±25
Fakt: 989 cm
12.6.2013 976 cm,
1965
Mohács 962 950±25 13.6.2013 860 cm,
1965
 


13
 Budapešť: 7.6. ve 12 hodin byly uzavřené některé lázně v Budapešti. Týče se to lázním, které se nacházejí poblíž Dunaje. Jde o lázních Dagály Termálfürdő, Palatinus Strandfürdő, Király Gyógyfürdő. Z jmenovaných lázní jedině lázně Király se tešil zahraníčním návštěvníkům.

Tedy nejnávštěvovanější a nejoblíbenější lázně turistů, jako je Gellért, Széchenyi jsou nadále v povozu.

Taktéž užitečná informace je, že metro linka 2 na zastáce  nám. Batthyány tér se nezastavuje. Dále rychlodráha HÉV na trase Szentendre-Budapest, nám. Batthyány tér nejezdí jenom do zastávky Margit híd (most Margit). Náhradní doprava je zajištěna a funguje dobře.


12 Fakta ze dne 7.6. - povodeň v Maďarsku

Na území Maďarska je příčinou největších problémů veletok Dunaj. 
Pohotovostní stav na hrázích je v současnosti vyhlášen na délce 688 km, z toho mimořádná pohotovost je na úseku 191 km,pohotovost III. stupně na úseku 62 km, II. stupně 83 km a I. stupně 352 km. 

Protipovodňových prací se účastní téměř 100 tisíc osob. Policisté, hasiči, občanská obrana, vojsko, studenti z univerzit, dobrovolníci a téměř každý, kdo se může uvolnit a přidat ruku k dílu. Ve státních úřadech je každý, kdo chce odjet pomáhat do ohrožených oblastí, uvolněn z práce. Pomáhají lidé ze všech koutů Maďarska a dokonce se organizují četné skupiny dobrovolníků i mezi Maďary žijícími v Rumunsku. 
Jak jsme psali již na začátku, problémy působí Dunaj a jeho přítoky. Veškerý lidský potenciál a dostupná technika je tedy koncentrována na řeku Dunaj. V Budapešti bylo rozhodnuto, že se hráz zvýší ještě o půl metru na celkem 9,5 metru.
Obtížnou situaci se bohužel pokoušejí zneužít zloději. Za jakoukoliv krádež či rabování v ohrožených obcích však budou pachatelé okamžitě a mimořádně přísně potrestáni. Policie hned na místě zahájí úkony trestního řízení a o trestu pachatele bude neprodleně rozhodnuto.


11 V městě Győr byl uzavřen most Petőfi v centru města (6.6. v 16 hod.).
Město diponuje několika mosty, takže uzávěrka tohoto mostu neovlivní provoz v městě. Od tohoto mostu 250 metrů se nacházíje samozřějmě další most, který je v provozu.


10 Dáváme prostor prohlásení vedení lázním Győr:

"Lázně a zážitkové koupele Rába Quelle v městě Győr nejsou ohroženy a nadále beze změny očekávají  své hosty každý den od 9 hod. do 21 hod. Letní koupaliště a plovárna však jsou mimo provoz (jmenované objekty nejsou součástí lázní Rába Quelle)."


9 V městě Ostřihom - Esztergom (na druhém břehu Dunaje Štúrovo) je uzavřen ostrov Prímás sziget i jak již jsme psali i most Maria Valéria. Na ostrově se nachází kemp Gran, penzion Szalma Panzió, Hotel Esztergom, lázně Aquasziget.


V městě Győr byl uzavřen ostrov Radó sziget. Lázně Gyor nejsou ohrožené, a nadále zůstávají v provozu. Hladina vody Dunaje ve čtvrtek ráno je 713 cm a očekává se na pondělí až až 860-870 cm. U Budapešťském ostrovu Margit-sziget jsou připravení hráze do výšky 900 cm. Ostrov je nejohroženější část hlavního města.


Vystěhovalo se ze svých domovů ve věsnice Nagymaros zhruba 65 osob a to z bezpečnostních důvodu.


Podle dostupných informací v 18 hod. kulminace Dunaje se očekává v hlavním městě Maďarska až v podělí, 10. června.


Malý hraniční přechod Vámosszabadi-Medveďov mezi Slovenskem a Maďarskem vedoucí přes Dunaj se uzavřelkrátce po 18 hod. Tento přechod používají většinou občany Slovenska a Maďarska.


Od rána 6.6. v Budapešti nejezdí tramvaj č.2. Tento tramvaj jezdí za normálných okolností na peštském nábreží. V zájmu bezpečí cestujících však provoz je linky je přerušen. Dále u vchodu na ostrov Margitsziget (Markétin ostrov) na mostu Margit híd se nezastavují dopravné prostředky. Ostrov je uzavřen.


V městě Esztergom (Ostřihom) preventívně je uzavřená silnice vedoucí na most Mária Valéria, ktery spojuje maďarský Esztergom ze slovenským Štúrovem.


Uzavřeli silnici č. 1 na úseku Győr - Gönyű a Gönyű - Komárom. Provoz je přesměrován na dálnice a vzhledem na uzávěrku senevybírá žádný poplatek za použití dálnice M1 na úseku obou směrech Komárom a Győr.


Maďarské vojsko je připravené pomoct na ohrežených úsecích. Dokonce pěčlivě sledují povodňovou situaci bezpilotní letadla, které byly vyrobené v Maďarsku a provozuje tyto stroje vojsko. Dále celkem 7000 civilů je připraveno pomoct.


Níže uvedený původní článek byl publikován: 5.6.2013 ¦ 11:30

Lze konstatovat, že je v Maďarsku situace pod kontrolou. Největší problém může způsobit veletok nejen Maďarska ale i celé Evropy Dunaj. Na maďarském úseku se očekává kulminace Dunaje v sobotu 8. června 2013.

Na úseku Dunaje při slovenské a maďarské státní hranici je sice vyhlášen nejvyšší stupeň pohotovosti, ale zatím k evakuacím nedošlo a zřejmě ani nedojde.

Lázně Mosonmagyaróvár ani město Győr nejsou ohroženy a nadále beze změny očekávají  své hosty.
(Viz. ještě níže aktualizace č. 10) Lázně Lipót jsou taktéž v provozu, nebezpečí nehrozý.

Ve směru dále na Budapešť je město Esztergom také připraveno se zábranami proti  velké vodě. Nábřežní část tohoto historického města je již z preventivních důvodů vyklizena.
Vnitrostátní a mezinárodní přístav v městě Esztergom není v provozu. Totéž platí na celém úseku Dunaje od Esztergom až po Budapešť.

Na úseku Dunaje před Budapeští u městeček Göd a Szentendre je vyhlášen nejvyšší stupeň pohotovosti, ale evakuace obyvatelstva zatím neprobíhá. Na tomto úseku jsou již vyklizeny nábřežní stánky, restaurace a některé chaty nacházející se podél vody.

Ostrov Szentendre a ostrov Margit v Budapešti jsou ohroženy. Na ostrově Margitsziget jsou z preventivních a bezpečnostních důvodů vyklizeny od 1.6.2013 hotely Danubius Grand Hotel Margitsziget a Danubius Health Spa Resort Margitsziget. Zároveň informujeme návštěvníky Budapešti i o tom, že celý ostrov Margitsziget je uzavřen.

Ostatní části Budapešti jsou pro návštěvníky přístupné. Jedině nábřeží na obou stranách Dunaje v Budapešti jsou uzavřena. Tato, prakticky dvojitá, kaskádovitá nábřeží jsou tímto způsobem postavena právě proto, aby v době povodně udržela Dunaj ve svém korytě.

Lze konstatovat, že je v Maďarsku situace pod kontrolou. Největší problém může způsobit veletok nejen Maďarska ale i celé Evropy Dunaj. Na maďarském úseku se očekává kulminace Dunaje v sobotu 8. června 2013.

Na úseku Dunaje při slovenské a maďarské státní hranici je sice vyhlášen nejvyšší stupeň pohotovosti, ale zatím k evakuacím nedošlo a zřejmě ani nedojde.

Lázně Mosonmagyaróvár ani město Győr nejsou ohroženy a nadále beze změny očekávají  své hosty. 
(Viz. ještě níže aktualizace č. 10) Lázně Lipót jsou taktéž v provozu, nebezpečí nehrozý.

Ve směru dále na Budapešť je město Esztergom také připraveno se zábranami proti  velké vodě. Nábřežní část tohoto historického města je již z preventivních důvodů vyklizena.
Vnitrostátní a mezinárodní přístav v městě Esztergom není v provozu. Totéž platí na celém úseku Dunaje od Esztergom až po Budapešť.

Na úseku Dunaje před Budapeští u městeček Göd a Szentendre je vyhlášen nejvyšší stupeň pohotovosti, ale evakuace obyvatelstva zatím neprobíhá. Na tomto úseku jsou již vyklizeny nábřežní stánky, restaurace a některé chaty nacházející se podél vody.

Ostrov Szentendre a ostrov Margit v Budapešti jsou ohroženy. Na ostrově Margitsziget jsou z preventivních a bezpečnostních důvodů vyklizeny od 1.6.2013 hotely Danubius Grand Hotel Margitsziget a Danubius Health Spa Resort Margitsziget. Zároveň informujeme návštěvníky Budapešti i o tom, že celý ostrov Margitsziget je uzavřen.

Ostatní části Budapešti jsou pro návštěvníky přístupné. Jedině nábřeží na obou stranách Dunaje v Budapešti jsou uzavřena. Tato, prakticky dvojitá, kaskádovitá nábřeží jsou tímto způsobem postavena právě proto, aby v době povodně udržela Dunaj ve svém korytě.

Takto vstoupá voda v kortytě Dunaje v Budapešti u mostu Petőfi
(online videopřenos)
Informujeme Vás o tom, že před zahájením v době online přenousu se objeví reklamy (na začátku reklama v délce 8 vteřin). Provozovatel z online přenosu z reklam pocházající veškeré príjmy věnuje poškozením oblastem.

Zprávy z Maďarska

Redaktor: I.T.Veres +36 30 680 26 26 info@a-madarsko.cz
Vytvořeno službou Webnode